Life & Style Magazine

Sitemize Hoşgeldiniz

Ağaçlar

Akça Ağaç

Boy: 25 metreye kadar uzayabilir.
Özellikler: Akcaağacın yapraklarının biçimi türden türe farklılık gösterir. Çınar yapraklı akcaağaç, Ülkemizde en çok görülen akçaağac türlerinden biridir. Karasal iklime dayanıklıdır. Gövdesi gri renklidir ve üzerinde uzunlamasına çatlaklar vardır.

 

Ardıç

Boy: 4-8 metreye kadar uzar.
Özellikleri: İğne yapraklı bir ağaç türüdür. Doğal yaşam alanı bozkırlar ve makiliklerdir. Hemen hemen tüm bölgemizin yüksek kesimlerinde geniş yayılış gösterir. Gövdesinin kırmızımsı rengi, en belirgin özelliğidir. Anavatanı Akdeniz bölgesidir.

 

Çam (Sarı)

 .Boy: 5 ile 15 metre kadardır.

Özellikleri: Gövdesinin üst bölümleri sarı renklidir. İğne yapraklarının kısa oluşu ve mavimsi yeşil rengiyle de öteki çam türlerinden ayırdedilebilir. 600 yil kadar yaşayabilir. Avrupa'dan Sibirya'ya kadar uzanan bölgede görülür.Türkiye'de ise Karadeniz bölgesine özgüdür.

 

Ceviz

Boy: 30 metreye kadar uzayabilir.
Özellikler: Avrupa'dan Himalayalar'a kadar uzanan bölgeye özgü, kışın yapraklarını döken bir ağaç türdür. Kerestesi değerli kabul edildiği için ormanları aşırı kesime uğramıştır. Daha çok parklarda ve bahçelerde vardır. Gövde kabuğu düz ve gri renklidir.

 

Çınar

Boy: 35 metreye kadar uzayabilir.
Özellikleri: Yapraklarının biçimi eli andırır. Meyveleri 2-2.5 cm capında, küre biçimindedir ve dikensi tüylerle kaplıdır. Ülkemizde doğal olarak görülen türü doğu çınarıdır. Ormanlık bölgelerde, akarsu yataklarında rastlanır. Kentlerimizde görülen akçaağaç yapraklı çınar ve batı çınarının anavatanı Avrupa ve Kuzey Amerikadır.

 

Dışbudak

Boy: 40 metreye kadar uzayabilir.
Özellikleri: Avrupa ve Batı Asya'ya özgü bir ağaç türüdür. Ilıman bölgelerde görülür. Kent iklimine, hava kirliliğine ve deniz suyuna dayanıklıdır. Gençken gövde kabuğu düzdür; yaşlandıkça gövdesinde çatlaklar oluşmaya başlar. 200-300 yıl yaşayabilir.

 

Gürgen

Boy: 20 metreye kadar uzayabilir.
Ozellikleri: Ükemizin İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde karışık ormanlarda görülür. Gövdesi grimsi renkte ve girintili çıkıntılıdır. Tırtıklı ve üzeri minik tüylerle kaplı yaprakları en belirgin ozelliklerinden biridir. Sert kerestesi nedeniyle mobilyacılıkta kullanılır.

 

Ihlamur (Titrek)

Boy: 20-30 metreye kadar uzanır.
Özellikler: Ihlamur genellikle yol ve golge ağacı olarak kullanılır. Kışın yapraklarını döker. Yapraklarının kalp biçimiyle oluşuyla diğer ağaçlardan kolayca ayırd edilebilir. Çiçekleri kurutularak çay olur içilir. Ülkemizde 3 farklı türü yetişir.

 

Karaçam

Boy: 20-30 metreye kadar uzayabilir.
Özellikleri: Kıyı bölgelerimizin dağınık kesimlerinde ormanlar oluşturur. Gövdesinin ve dallarının kalınlığıyla; koyu gri ve derin çatlaklı kabuğuyla öteki çam türlerinden kolayca ayırt edilebilir. İğne yaprakları koyu yeşil renktedir. Avusturya, Korsika ve Anadoluda doğal olarak yetişir.

 

Kavak

 Boy: 15 metreye kadar uzayabilir.

Özellikler: Turkiye'de doğal olarak yayılış gösteren 4 kavak türünden biridir. Genellikle küçük toluluklar halinde görülür. Yaprakları parlak yeşil renklidir gövdesi ince çatlaksz beyazımsı gri renktir. En ilginç özelliği, küçük bir rüzgarda bile yapraklarının hışırdamasıdır.

 

Kayın

Boy: 5 ile 15 metre kadardır.
Özellikleri: Gövdesinin üst bölümleri sarı renklidir. İğne yapraklarının kısa oluşu ve mavimsi yeşil rengiyle de öteki çam türlerinden ayırdedilebilir. 600 yıl kadar yaşayabilir. Avrupa'dan Sibirya'ya kadar uzanan bölgede görülür.Türkiye'de ise Karadeniz bölgesine özgüdür.

Meşe

Boy: 30-35 metreye kadar uzayabilir.
Özellikleri: Farklı turleri ülkemizde hemen hemen tüm bölgelerde görülür.Ilıman iklimi ve güneşi sever. Rüzgara dayanıklıdır. Palamut adı verilen meyveleriyle ünlüdür.Kabuğu grimsi renkte ve çatlaktır. Kışın yapraklarını döker. Eski bir inanışa göre, ilk yaratılmış ağac meşedir.

 

Sepuoia

 Boy: 96 metreye kadar uzanabilir.

Özellikler: Yeryüzünün en uzun yaşayan canlılarındandır 3000 yıldan daha uzun yaşayanları vardır. Gövdesinin çapı 10 metreyi bulabilir. Herdem yeşil bir agaçtır, gövdesi yangina dayanıklıdır. Kuzey Amerikaya özgündür. Adını K.Amerika'daki Cherokee yerlilerinden biri olan sef Sequoia' dan almıştır.